Reflectie

De journalistiek verplaatst zich steeds meer van papier en televisie naar online. Maar online zijn journalisten niet de enige die verhalen vertellen. Bloggers en vloggers zijn overal. Ze maken content over onder andere mode, beauty, games, eten of opvoeding.

Kun je als journalist je brood verdienen met een blog?¬†Lees hier¬†mijn reflectie: ‘Is er een (betaalde) markt voor mijn blog?’.